Fundamenten

« Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 11 – 1966 :

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen behoorlijke voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren, daarbij het essentieel belang erkennende van vrijwillige internationale samenwerking.»

 

SOCIALE DIMENSIE

Vaststelling :

 • « Housing First »: reïntegeren via woning en begeleiding,
 • Amerikaans programma (1988) met een lange termijn visie,
 • De efficiëntie van de methodologie is opgemeten:
  • in USA, in 10 jaar: vermindering van 90% van de chronisch dakloosheid,
  • meer dan 80% van de mensen blijven in hun woningen,
  • aanzienlijke vermindering van de verslavingen,
  • minst maatschappelijke kost om de daklozen te huisvestingen en begeleiden,
  • in België, op 3 jaar: 30 huisvestingen « Housing First » geslaagd.

Principes :

 • Doelgroep : (lange termijn) chronische daklozen met verslavingen en  mentale stoornissen,
 • permanente toegang tot de woning,
 • sociale begeleiding :
  • team van multidisciplinaire professionelen,
  • selectie en persoonlijke opvolging van de bewoners,
  • integratie in de wijk,
 • opvolging van de huur
  • via de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s).

 

URBANISTIQUE DIMENSIE

Vaststelling :

 • groot aantal kleine braakliggende gronden, veel voorkomend in straathoeken,
 • verdwijning van de hoekige bouwsteen van het stedelijk bouwwerk,
 • perspectieven met onafgewerkte kruispunten verloederd zicht van de stad,
 • restruimtes gebruikt door reclame  vervuilen visueel de openbare ruimte,
 • het verdwijnen van het huis op de hoek in de stedelijke woonblokken.

Ontwikkeling :

 • percelen met microarchitecturen,
 • constructie van kleine wooneenheden op mensenschaal,
 • kwalitatieve gebouwen met milieuvriendelijke eigenschappen,
 • inrichting van de omgeving  link met de biodiversiteit in stedelijk gebied.

 

ARCHITECTURALE DIMENSIE

 • 3 kleine wooneenheden
 • prefab modules in hout, gestapeld en volledig uitgerust
 • woningen met laag gebruik van energie
 • oppervlakte lager dan 28m²
 • gebruik van duurzame en ecologische materialen
 • externe traphal en groendak
 • kleine terrassen voor het contact met de straat
 • inrichting van de randomgeving van de bomen, struiken, krimpplanten
 • personalisatie van de woningen door gerenommeerde Brusselse architect, Luc Schuiten

« We stellen woningen voor die open zijn naar de openbare ruimte om de bewoner contact te laten houden met de straat en tegelijkertijd de hoogte van onze blik tegen over hen  omwisselen. »

 

FIANCIELE DIMENSIE

De financiering van de bouw van de woningen zal verzekerd worden door het halen van specifieke fondsen bij privé donors :

 • Investering van de grond
  • onderzoek naar privé en publieke gronden,
  • eigenaars die gevoelige zijn aan de sociale en architecturale herwaardering,
  • gronden worden ter beschikking gesteld met een erfpacht van 30 jaar.
 • bouw investering
  • filantropische investeerder voor de financiering van de woningen.